Her til vinter er der gang i museernes særudstillinger. Jeg har valgt 4 museer ud, som vi kommer til at besøge. Det bliver Øregaard Museum med deres udstilling om Meret Oppenheim, Ordrupgaard med L.A. Ring, Statens Museum for Kunst med deres store udstilling om den japanske inspiration og vi slutter af med Nivaagaard Malerisamlings udstilling om Ditlev Blunck – en anderledes guldaldermaler.