Projekbeskrivelse

Introduktionsforelæsning, Københavns Universitet

Københavns Universitet og Folkeuniversitetet præsenterede i efteråret 2016 10 introduktionsforelæsninger, som er enkeltstående forelæsninger, hvor anerkendte forskere og formidlere præsenterer de nyeste resultater inden for deres fagområde.

Med udgangspunkt i sit universitetsspeciale fortalte Peter om et ofte overset aspekt af kunsten. Kunst handler om at skabe billeder, se billeder og forstå billeder. Alligevel har en lang række kunstnere gennem de sidste 100 år benyttet sig af usynlighed, fravær og tomhed i billedkunsten. Det er dette paradoks, der  er omdrejningspunktet i foredraget, hvor kunstnere som blandt andre Andy Warhol, Yves Klein, Robert Rauschenberg og Gerhard Richter har benyttet sig af usynlighed og fravær.

Specialet har titlen: Usynlighed, fravær og tomhed i billedkunsten. Meditationer med afsæt i Yves Kleins værker.

Samarbejdspartner:
Københavns Universitet og Folkeuniversitetet

Sted:
Københavns Universitet

Tid:
Efterår 2016

Læs mere her.