Kærs Kunstkalender (Anna Ancher)

En videokalender i 24 afsnit
Anna Ancher: En Begravelse (1891)

Der er altid noget. Der er aldrig ingenting.

Denne gang har jeg valgt at vi skal skal tage udgangspunkt i Anna Anchers maleri fra 1891: En begravelse. Det har altid fascineret mig.  Af tre årsager. For det første: Der er en åbning i billedet, ved siden af den rygvendte mand og forsamlingen til højre, som suger mig ind i billedet. Det er sådan rent kompositorisk. For det andet: Så er det farverne,  den dybblå overfor den rosa, tilsat lidt grønt. Det er meget elegant.  Den tredje årsag er alle betydningerne bag maleriet. Hvorfor er der malet en begravelse? Hvis begravelse er det? Hvor er vi henne? Hvilken betydning har døden? Og hvad betyder den for mig? Der er masser at reflektere over. Det er bare med at komme i gang….

Velkommen til kunstkalenderen

Peter Kær

Afsnit 1: Hvad forestiller det?

Åbnes den 1. december
Vi kigger på billedets bestanddele og kredser blandt andet om spørgsmålene: blev man begravet i hjemmet? og hvordan foregik det?
Anna Ancher tager som oftest udgangspunkt i noget hun har set eller erindret, når hun maler. Men hvad er det, Anna ønsker, at vi skal se?

Afsnit 2: Hvem har malet det?

Åbnes den 2. december

Dagens detalje er signaturen i maleriets venstre hjørne. Her står der meget sirligt: Anna Ancher og årstallet 1891. Det vil sige at vores maleri er malet af Anna Ancher i 1891. Men hvordan kommer Anna Ancher overhovedet i gang med at male?

Afsnit 3: Hvor lærer Anna at tegne og male?

Åbnes den 3. december

Dagens detalje er en del af væggen. Vi har zoomet ind, så vi ser en del af den rosa bag-væg, vi kigger på en del af præstens dyb-blå dragt og så det grønne fra en af kransene. Det er ingen tvivl om, at Anna har styr på farverne her i 1891, hvor hun maler det her ma-leri. Hun bliver om nogen, en, der kan gribe om farverne og farvernes indre dynamik. Men hvor hun lærer hun at tegne og male?

Afsnit 4: Hvem ligger i kisten?

Åbnes den 4. december

Dagens detalje er kisten. Hvem ligger i den? Op gennem kunsthistorien er det ikke ual-mindeligt, at man ser personer, der er på vej fra en kiste til en anden dimension. Det ple-jer at være personer, der har en vis religiøs eller royal status. På vores billede virker det til, at vi er i et relativt almindeligt hjem blandt relativt almindelige mennesker, men bety-der det så også, at der her i kisten er en person, som er relativt almindelig? Kunne det være en som dig eller mig? Anna Ancher har lagt en del spor ud i maleriet, som måske kan gøre os klogere på, hvem der ligger i kisten.

Afsnit 5: Hvad er det for en tid?

Åbnes den 5. december

Når nogen døde på det her tidspunkt, så gjorde man det, at man stoppede urværket.
Havde man et ur i stuen, så satte man det i stå. Man satte tiden i stå. Det er den oplevel-se, jeg nogen gange får, når jeg kigger på Anna Anchers malerier. Hun sætter tiden i stå. Så jeg kan stoppe op et øjeblik.
Det er et ret fascinerende og facetteret udtryk: Tid. Hvad er det for en tid at komme på? Hvad er det for en tid, vi lever i?
Vi kigger på den tid, som Anna Ancher er rundet af og vores maleri er blevet til i.

Afsnit 6: Hvordan begyndte det?

Åbnes den 6. december

Anna Ancher var Skagensmaler. Som den eneste af dem, vi kalder for Skagensmalere, var hun født og opvokset i Skagen. Men hvordan begyndte det? Hvornår kom Skagen på lærredet? Hvem var den første Skagensmaler?

Afsnit 7: Hvem var Michael?

Åbnes den 7. december

Det er sommer. Året er 1874. Der kommer en ung, ranglet fyr til Skagen. Det er en mand, der skal få stor betydning for Anna Ancher og omvendt. Det er selvfølgelig Michael An-cher. En helt ung Anna Ancher har skildret Michael Ancher, der sidder højt til vejrs, må-ske på en skorsten, iagttager og maler. Hvem var den unge maler, der kom til Skagen?

Afsnit 8: Hvem er hun? Damen med det særlige lys

Åbnes den 8. december

Hvis man er lysmand eller fotograf på en film, ville man være meget tilfreds, hvis man var i stand til at lave samme lyssætning som i det her maleri. Alle får noget lys. Man kan kal-de det for det demokratiske lys. Og dog, der er én meget mørklagt person, der forputter sig lidt i mængden til højre. Kommer man tættere på, kan man se, at hun får en lille stribe lys i ansigtet. Det er helt Rembrandtsk – han arbejdede ofte med, hvordan en begrænset mængde lys på en mørk flade kan have endnu større effekt, end hvis lyset havde fået fuld skrue. Men hvem er hun, damen, der har fået det særlige lys?

Afsnit 9: Hvad er det det for nogle børn og hvad laver de der

Åbnes den 9. december

Hvad er det for nogle børn? Hvorfor står de der? Var det almindeligt, at børn kom med til begravelser? Det er dagens spørgsmål, men vi vider fortællingen ud og kigger på, hvor-dan Anna Ancher gennem hele sin arbejdskarriere ofte fokuserer på de unge. Som livs-iagttager, som mor og som en ret overbevisende billed-komponist.

Afsnit 10: Hvad er det for en dims i loftet?

Åbnes den 10. december

Der hænger nogle ting oppe under loftet. Små detaljer i maleriet. Det var meget alminde-ligt, at man placerede ting på søm, der var banket ind i loftsbjælkerne.
I en tidligere version af maleriet, som Anna har malet, er der ingen dimser i loftet. Det har været vigtigt for Anna at få dem med i det endelige resultat. Men hvad er det?

Afsnit 11: Er det sand, der er på gulvet?

Åbnes den 11. december

For at forstå en helhed er man nødt til at kigge på detaljerne. Nogle gange er man også nødt til at kigge nedad. Kigger vi på gulvet i maleriet, ser det ud til, at der er sand på gul-vet og hvorfor nu det? Manglende rengøring eller er vi et sted, hvor man bare ikke kan undgå sand? Det er selvfølgelig det sidste. Vi er i Skagen, men hvad er Skagen for en størrelse på det her tidspunkt?

Afsnit 12: Hvorfor har præsten sådan en central placering?

Åbnes den 12. december

Denne gang skal vi kigge på en person, der er centralt placeret på maleriet og det er præsten. Hvad er det for en præst? Hvem er han? Og hvordan har troen det i Skagen på det her tidspunkt? Hvordan navigerer Anna Ancher i forhold til troen og det moderne gennembrud, der netop satte kritiske spørgsmålstegn ved de store fortællinger?

Afsnit 13: Hvorfor har han ring i øret?

Åbnes den 13. december

En interessant detalje er denne person. Han er fisker og han har en ring i øret. Det er in-gen hemmelighed, at Anna og Michael Ancher har været bekendt med den hollandske maler Johannes Vermeer, der blandt andet malede pigen med perleøreringen. Her har Anna så malet manden med øreringen. Men forklaringen er nok mere ligetil. Det var me-get almindeligt blandt søfolk. Det skyldtes både gammel overtro og en hel del snusfor-nuft.

Afsnit 14: Hvor kommer inspirationen fra?

Åbnes den 14. december

Hvor kommer inspiration fra? Vi har været omkring Annas tilgang til kunsten i de tidlige teenageår. Denne gang skal vi kigge på nogle af de inspirations-pejlemærker, Anna har fra omkring 1879 frem til det, som vi vil kalde et typisk Anna Ancher-udtryk.

Afsnit 15: Hvad er egentlig en Skagensmaler?

Åbnes den 15. december

Hvad vil det egentlig sige at være Skagensmaler? Er det en som maler redningsfolk eller fiskere? Er det en maler, der fanger stemningen på stranden ved aftenstide? Eller er det i virkeligheden tankesættet? Er det måden at være sammen på, med inspirerende ligesin-dede, der gør en Skagensmaler til en Skagensmaler?

Afsnit 16: Hvad har Paris med det billede at gøre?

Åbnes den 16. december

Hvis man kigger tilbage på Annas malerier før En begravelse fra 1891, så er det som of-test én eller to personer, der er afbilledet. Men der sker noget. Ifølge Annas gode ven, maleren og kunstkritikeren Karl Madsen, får Anna modet til mere komplekse kompositio-ner, da hun i 1889 er i Paris i et halvt år.

Afsnit 17: Anna og pasteller

Åbnes den 17. december

En begravelse er et oliemaleri på lærred. Men Anna Ancher bliver også en sand mester til pasteller. Pastelfarver er bløde farvestifter, der let afgiver farve. Denne gang kigger vi på Annas pastelmalerier, som skal opfattes som færdige, fuldgyldige udtryk.

Afsnit 18: Hvad er det for et vindue?

Åbnes den 18. december

Idag skal vi kigge på vinduer. Vi kigger på vinduernes betydning i kunsthistorien gene-relt, men primært Anna Anchers brug af vinduer og ikke mindst det lys, der kommer ind af dem.

Afsnit 19: Anna var patronesse af Aftenakademiet? – Hvad er det?

Åbnes den 19. december

Anna Ancher blev udnævnt til Patronesse af Aftenakademiet i 1883.
Men hvad i al verden er en Patronesse? Og hvad er Aftenakademiet?

Afsnit 20: Hvad var Annas yndlingsmotiv?

Åbnes den 20. december

Når man kigger efter, er det slående hvor mange motivgrupper Anna Ancher har været omkring. I dag skal vi kigge på, hvad der formodentlig var Annas foretrukne motiv, som hun vender tilbage til igen og igen.

Afsnit 21: Kan du nævne mere end 3 Skagensmalere?

Åbnes den 21. december

Når vi taler om Skagensmalerne, så kan man som oftest nævne 3. Det er Anna Ancher, Michael Ancher og P.S. Krøyer. Men hvad så med alle de andre? Hvis man kigger inden-for i Brøndums Spisesal, kan man få en fornemmelse af, hvor mange kunstnere, der hav-de tilknytning til Skagen.

Afsnit 22: Hvad er det med Anna og døden?

Åbnes den 22. december

I vores maleri er det en begravelse, der er anslaget. Som en af de få Skagensmalere be-væger Anna Ancher sig omkring det religiøse og døden på en naturlig og direkte måde. Og dog. Der er en enkelt undtagelse. Der er et maleri, som hun har lavet, der har udfor-dret Anna Ancher-kendere gennem årene.

Afsnit 23: Hvordan blev Anna Ancher modtaget?

Åbnes den 23. december

I dag er der ingen tvivl om, at Anna Ancher står som en af den periodes allervigtigste danske malere. Men hvordan blev hun modtaget den gang? Hvad sagde man til hendes måde at male på?

Afsnit 24: Hvad handlede det hele om?

Åbnes den 24. december

I dag skal vi runde af, og hvad handlede det hele om?
Hvad var det særlige ved Anna Ancher?

På sporet af betydninger…

Ideen med Kunstkalenderen er at gå på opdagelse, at undersøge, at gå på jagt. Zoome ind, stoppe op og kigge på detaljernes betydning for helheden. Helt konkret har jeg gjort det, at jeg har taget et maleri og skåret det i stykker. Delt det op i 24 små afsnit, hvor jeg hver gang kigger på nye detaljer i og omkring maleriet og selvfølgelig også omkring kunstneren.

Peter Kær

ARRANGEMENTER

2020-11-17T12:43:14+01:00

Peter Kær og Verdenskunsten Nivaagaard Malerisamling

På Klapjagt i Kær Kunsthistorie På denne kronologiske klapjagt gennem verdenskunstens epoker og mange ismer, slår vi ned på Peter Kærs egne favoritter, som vil blive perspektiveret til tid, forbilleder, samtidige og efterfølgende kunstnere. [...]

2020-11-17T14:41:52+01:00

Folkeuniversitetet – Emdrup og Aarhus

Kærs Kunsthistorie Folkeuniversitetet - Emdrup og Aarhusgggg Kærs Kunsthistorie er en tour de force gennem kunsthistorien. Vi kommer fra renæssancen frem til vor tid på 6 foredrag. Har man god tid, - virkelig god [...]